Crombeenbrief 1

Start van het nieuwe schooljaar op dinsdag 1 september 2020.

Lees je de brief graag in je moedertaal, gebruik de vertaalknop op de rechtsboven op de website.

Beste ouders en kinderen,

Corona-virus

Bij de start van het schooljaar blijft het corona-virus ervoor zorgen dat er extra veiligheidsmaatregelen worden genomen.

Afhankelijk van het pandemieniveau waarin we ons bevinden kunnen de maatregelen wijzigen.

De veiligheidsraad besliste op 14 augustus dat we starten in code GEEL.

Voor het basisonderwijs betekent dat:

 • Extra handhygiëne en verluchten van de ruimtes blijft gelden.
 • Social distancing en/of mondmasker bij contacten met volwassenen (leerkrachten én ouders).
 • Social distancing en/of mondmasker bij contacten leerkracht-leerling (niet bij kleuters).
 • Elk kind (kleuter en lager) komt 5 dagen per week naar school.
 • Zieke kinderen blijven thuis.
 • Enkel voor klasgroepen die in quarantaine moeten, wordt afstandsonderwijs voorzien.
 • De klas is de contactbubbel.
 • Er is een normale werking op de speelplaats.

Dit betekent dat:

 • Het openklas (onthaal) moment op zaterdag 29 augustus niet kan doorgaan.
 • Ouders de school niet binnenkomen tenzij op afspraak. Ouders brengen hun kinderen tot aan de schoolpoort en halen de kinderen daar ook weer op. Dit gebeurt op dezelfde wijze zoals we in juni geëindigd zijn. Ouders melden zich aan aan de bruine poort.
  • De leerlingen van de lagere school verlaten de school via de vestibule.
  • De leerlingen van de kleuterschool doen dit via de groene poort.
 • Leerlingen die zelfstandig de school verlaten hebben een schriftelijke toestemming van de ouders nodig.

Brengen en afhalen, opvang en studie.

 • Er is opvang vanaf 7u30 ’s morgens.
 • Er is opvang/studie tot 18u.
 • Op woensdag namiddag is er opvang tot 18u.

Eten op school.

 • Warme maaltijden worden niet voorzien: we kunnen de veiligheidsmaatregelen niet garanderen.
 • Kinderen brengen hun eigen lunchpakket en water mee.

BELANGRIJK: Wijziging schooluren.

Voormiddag

 • Kleuters van 8u30 tot 11u45
 • Lager van 8u30 tot 12u05

Namiddag:

 • Kleuters van 13u15 tot 15u40
 • Lager van 13u35 tot 15u40

Jullie worden verder op de hoogte gehouden bij de start van het schooljaar!

We kijken er alvast naar uit om jullie allen terug te zien.

Directie en het voltallige CROMBEENteam

Comments are closed.