Communicatie

Informatie over schoolaangelegenheden

Crombeenbrief
Regelmatig ontvangt u via e-mail (of via de schoolagenda van uw kind) de Crombeenbrief. Daarin staat actuele informatie over alles wat op school te gebeuren staat. Je kan de recente Crombeenbrieven vinden bij Documenten.

Schoolkalender
Er is een digitale versie van de schoolkalender die je op de hoogte stelt van alle activiteiten op de school, alle vakantiedagen én ook de vergaderingen van de ouderraad. Je kan hem makkelijk zelf toevoegen aan je eigen agenda.

Communicatie over uw kind

Schoolagenda
Op onze school geven de leerkrachten dikwijls ‘gedifferentieerde huistaken’. De huistaken worden zelfstandig en netjes afgewerkt. Zorg voor zo weinig mogelijk afleiding wanneer uw kind huiswerk maakt en laat uw kind voelen dat u geïnteresseerd bent in zijn/haar schoolwerk.

Huistaken
In de schoolagenda noteren de leerlingen de taken en lessen en eventuele mededelingen. Deze agenda wordt dagelijks door één van de ouders ondertekend. U kan er zelf ook korte mededelingen in noteren. Zo is een agenda ook een nuttig middel in het contact tussen u en ons.

Informele contacten
Ouders met vragen of suggesties kunnen steeds, indien mogelijk na afspraak, terecht bij de leerkrachten of directie . Met de klasleerkracht kan er voor en na de klasuren contact opgenomen worden maar in geen geval tijdens de lesuren. Tijdens de lesuren is de leerkracht of kleuterleidster volledig ter beschikking van de kinderen.

Rapport
In de lagere school proberen wij u via het rapport (4x per jaar) een beeld te geven van de vorderingen van uw zoon of dochter. Wij hopen dat u dit rapport aandachtig doorneemt met uw kind. Zo kunt u uw kind aanmoedigen waar het nodig is en positief waarderen voor zijn inzet waar het past. Wij vragen u het rapport steeds te handtekenen. Gelieve ook de toetsen die uw kind meebrengt te bekijken en te handtekenen. Wie naar aanleiding van het rapport meer informatie wenst i.v.m. de leer- en leefhouding van zijn/haar kind kan gerust contact opnemen met de klasleerkracht.

Oudercontact
In de maand september is er een klassikaal oudercontact in de lagere school en in de kleuterschool waarbij u de klasleerkracht en zijn of haar klaswerking leert kennen. Er zijn nog oudercontacten in de loop van het jaar. Dit kan zowel op vraag van de ouders als van de leerkracht.