Dagindeling

7u30 Opvang
Rustige opvang, binnen of buiten (afhankelijk van het weer)
Betalend.
8u00 De kinderen spelen onder toezicht op de grote en kleine speelplaats, tot aan het belsignaal van 8u40.
8u30 Begin van de activiteiten de lessen
Wij vragen dat uw kind tijdig op school aanwezig is zodat het geen lessen mist en zodat de lesgang niet gestoord wordt. Eénmaal uw kind de schoolpoort binnen is, mag het de school niet meer verlaten zonder de nodige toestemming.
10u20-10u35 Speeltijd kleuter
10u50-11u05 Speeltijd lager
11u45

12u05

11u45

Middagpauze kleuter

Middagpauze lager
De kinderen die ’s middags naar huis gaan, kunnen afgehaald worden aan de bruine poort. Oudere kinderen kunnen dan, mits toestemming van de ouders, zelfstandig de school verlaten.
Einde schooldag op woensdag – kleuter & lager
Toezicht en middagmaal zijn betalend.

13u15
13u35
Begin van de activiteiten kleuter
Begin van de lessen lager 

14u05-14u25 Speeltijd kleuter
14u30-14u50 Speeltijd lager
15u40 Einde van de activiteiten en de lessen
De kinderen kunnen afgehaald worden aan de bruine poort of zelfstandig naar huis gaan.
15u55 Beginuur van de opvang kleuters
Betalend.
Beginuur van de studie lagere schoolkinderen
In 3 aparte groepen op maandag, dinsdag en donderdag: 1ste leerjaar en 2e leerjaar / 3e leerjaar en 4e leerjaar / 5de leerjaar en 6de leerjaar. Op vrijdag wordt de volledige lagere school samengenomen. Tenzij anders aangegeven aan de inkom van de school.
Betalend.
18u00 Einde van de schooldag
* Op woensdagnamiddag is er betalende opvang tot 18u.