Participatie

Leerlingenraad

Eénmaal per trimester is er een leerlingenraad, de klasverantwoordelijken van het 1e lj tot en met het 6e lj. komen dan samen met de groene leerkracht en krijgen de kans om de mening van hun klas i.v.m. het reilen en zeilen op school weer te geven. Na de leerlingenraad komt er een verslag dat daarna in de klas wordt besproken. Ook in de personeelsvergadering komt het verslag van de leerlingenraad ter sprake.

Ouderraad

De ouderraad is een groep ouders die zich bijzonder inzet door de school te ondersteunen bij tal van activiteiten. De ouderraad staat onder leiding van de voorzitter, en komt geregeld samen om te vergaderen over de activiteiten.

Interesse?
Ouders die interesse hebben om in de ouderraad te zetelen kunnen contact opnemen met de voorzitter of de directie van de school.

Meer informatie vind je in de Ouderraad sectie van onze website.

Helpende ouders

Naast de ouderraad kunnen ouders ook nog op andere manieren participeren binnen de school. Er zijn  zwemouders en zelfs timmer-grootouders actief op onze school. Maar ook op een klusjesdag kan elke ouder, die dat wil, de handen uit de mouwen steken.

Hulp gevraagd!
Mocht u een aanbod hebben naar de school i.v.m een deskundigheid, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie. Heel dikwijls wordt deze hulp hoog gewaardeerd.

Je kan in onze sectie Schooldocumenten een Hulpcheque vinden die je kan invullen en afgeven aan het Secretariaat.

De schoolraad

De schoolraad is een wettelijk overlegorgaan dat bestaat uit een afvaardiging van de ouderraad, een afvaardiging van de lokale gemeenschap en een pedagogische raad met een afvaardiging van de leerkrachten. De schoolraad vergadert minstens driemaal per jaar.

De verslagen van de schoolraad kan je vinden in de sectie Schoolraad in het gedeelte Documenten.