Veilig en gezond

Veiligheid

Aan de schoolpoort
Om de verkeerschaos aan en rond de schoolpoort te beperken en de kinderen zo veilig mogelijk te laten brengen en afhalen, vragen wij de nodige discipline op te brengen. Wij vragen om dubbel parkeren echt te vermijden. Het is onveilig, het is wettelijk niet toegelaten en ook geen verkeersvoorbeeld voor de kinderen. Eventueel maakt u gebruik van de “kiss and ride”-strook. Deze strook (“kiss & ride”) dient niet om te parkeren maar enkel om uw kind af te zetten.
Woont u binnen wandel- of fietsafstand van de school ? Kom dan te voet of met de fiets. Dan kan u uw steentje bijdragen om de verkeersdrukte te verminderen. Wij  danken u daarvoor.

In de school
Op school maken we het zo veilig mogelijk door bijvoorbeeld de speeltuigen zo laag mogelijk te houden en conform de wet te installeren. Tijdens de speeltijden is er voldoende toezicht om de veiligheid te verzekeren. Tijdens de lessen zijn de kinderen steeds onder toezicht zodat we ongevallen zoveel mogelijk kunnen vermijden.

Ongeval – Dokter
Mocht er toch een ongeval gebeuren op school dan staan onze twee EHBO-verantwoordelijken paraat om de eerste zorgen toe te dienen. De procedure bij een schoolongeval verloopt als volgt:

Als een kind ziek wordt op school of het heeft een ongeval dan verwittigen wij, bij de minste twijfel, de dokter die verbonden is aan onze school. We brengen de ouders zo snel mogelijk op de hoogte om te kijken of het kind kan worden afgehaald.

Hygiëne

Toilet
Kinderen kunnen netjes naar het toilet gaan tijdens de speeltijden. Na het toiletbezoek wassen ze de handen.

Kledij
De kledij is verzorgd. Op een gewone schooldag en bij uitstappen dragen we geen sportkledij. Dit mag wel op sportdagen en op schoolreis. Voor de lessen bewegingsopvoeding dragen de kinderen de voorgeschreven turnkledij.

Gezondheid en voeding

Gezonde voeding
Op school worden enkel gezonde voedingswaren toegelaten. De leerlingen brengen dus ook geen snoep of frisdrank mee naar school. Een voedzaam tussendoortje voor in de speeltijd kan zijn: een stuk fruit, een boterham, een koek. Gelieve hier ook rekening mee te houden indien uw kind een traktatie wil meebrengen voor zijn/haar verjaardag.

Warme maaltijd
Uw kind kan ’s middags een warme maaltijd nemen die steeds bestaat uit soep, hoofd- schotel. Ofwel brengt uw kind boterhammetjes mee van thuis (in een genaamtekende brooddoos a.u.b.) en kan daarbij kiezen uit water of soep.