Communicatie

Informatie over schoolaangelegenheden

Crombeenbrief
Regelmatig ontvangt u via e-mail (of via de schoolagenda van uw kind) de Crombeenbrief. Daarin staat actuele informatie over alles wat op school te gebeuren staat. Je kan de recente Crombeenbrieven vinden bij Documenten.

Schoolkalender
Er is een digitale versie van de schoolkalender die je op de hoogte stelt van alle activiteiten op de school, alle vakantiedagen én ook de vergaderingen van de ouderraad. Je kan hem makkelijk zelf toevoegen aan je eigen agenda.

Communicatie over uw kind

Informele contacten
Ouders met vragen of suggesties kunnen steeds, zoveel mogelijk na afspraak, terecht bij de leerkrachten of directie . Met de klasleerkracht kan er voor en na de klasuren contact opgenomen worden maar in geen geval tijdens de lesuren. Tijdens de lesuren staat de leerkracht volledig ter beschikking van de kinderen.

Rapport
In de lagere school proberen wij u via het rapport (4x per jaar) een beeld te geven van de vorderingen van uw zoon of dochter. Wij hopen dat u dit rapport aandachtig doorneemt met uw kind. Zo kunt u uw kind aanmoedigen waar het nodig is en positief waarderen voor zijn inzet waar het past. Wij vragen u het rapport steeds te handtekenen. Gelieve ook de toetsen die uw kind meebrengt te bekijken en te handtekenen. Wie naar aanleiding van het rapport meer informatie wenst i.v.m. de leer- en leefhouding van zijn/haar kind kan gerust contact opnemen met de klasleerkracht. Het herfst-, lente- en zomerrapport wordt gekoppeld aan een oudercontact.

Sinds het schooljaar 2020-2021 zijn wij aan de slag met een nieuw rapport. We nemen als school de tijd om dit rapport steeds te verfijnen tot we ‘het’ rapport gevonden hebben voor onze school.

Oudercontact
Eind augustus is er een klassikaal infomoment in de volledige school waarbij u de klasleerkracht en zijn of haar klaswerking leert kennen.
Er zijn nog oudercontacten in de loop van het jaar. Dit kan zowel op vraag van de ouders als van de leerkracht.

Contacteer ons