Crombeenbrieven2021-02-23T08:33:49+00:00

Crombeen brieven

Crombeenbrief Februari, 22-02-20212021-02-23T09:15:06+00:00

Beste ouders,

Stad Gent heeft beslist om code ROOD te verlengen in het basisonderwijs. De cijfers zijn stabiel doch hoog en fragiel.

• De belangrijkste gevolgen voor de schoolwerking nog even op een rijtje:

 • Extra-murosactiviteiten kunnen niet plaatsvinden (geen uitzonderingen).
 • Warme maaltijden op school zijn niet mogelijk.
 • Niet-persoonlijk materiaal gebruiken moet tot een minimum beperkt worden.
 • Inschrijvingen verlopen enkel digitaal en er zijn geen opendeurdagen of rondleidingen mogelijk.
 • Meubilair en lokalen worden extra gereinigd.

Dit blijft een tijdelijke maatregel. De situatie wordt van heel nabij gevolgd en de cijfers worden doorlopend geëvalueerd. Als het mogelijk is om terug te schakelen naar code oranje, zal dat gemeld worden. Scholen krijgen minstens een week om terug om te schakelen.

Dank om te blijven volhouden, zowel op school, in de buurt van de school als thuis.

Nieuwe website staat online! www.basisschoolcrombeen.be

Reminder: woensdag 10 maart GEEN SCHOOL (vrije dag).

Download PDF
Crombeenbrief Januari, 25-01-20212021-02-23T08:41:57+00:00

Beste ouders,
Dag kinderen,

Zoals jullie in de media wellicht vernamen nog even onderstaande berichten in de kijker. We houden jullie bij elke eventuele wijziging steeds stipt op de hoogte.

Voorstellen onderwijs zijn definitief

Tijdens het Overlegcomité (OC) werden de afspraken die het brede Vlaamse onderwijsveld woensdag maakte over de krokusvakantie niet aangepast, waardoor deze nu definitief zijn.

 • Afkoelingsperiode in SO tijdens week voor krokusvakantieTijdens de week voor de krokusvakantie – van 8 tot en met 12 februari – wordt er een afkoelingsperiode ingelast in alle graden van het secundair onderwijs. Deze week vullen scholen in met collectief, voltijds afstandsonderwijs.Het is belangrijk om tijdens deze week afstandsonderwijs sterk in te zetten op de motivatie en het welbevinden van je leerlingen. Scholen kunnen kwetsbare leerlingen op elk moment begeleiden op school. Ook dan respecteren ze de veiligheidsregels die nu gelden in het leerplichtonderwijs. Stages kunnen plaatsvinden met respect voor de maatregelen die gelden in de sector.

  Deze maatregel geldt niet voor het basisonderwijs, BuSO OV 1 en 2 en het deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs.

 • Mondmaskerplicht in 5de en 6de leerjaar BO bij besmettingVanaf maandag 25 januari dragen alle leraren en leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs uit voorzorg een mondmasker zodra een leerling of leraar besmet is en in isolatie of in quarantaine moet.Concreet dragen deze leerlingen verplicht een mondmasker:

  – in de hele school — in de klas en op de speelplaats;
  – voor een periode van 14 dagen na het laatste contact met de betrokken leerling of het betrokken personeelslid;
  – in het volledige leerjaar van de leerling of het personeelslid dat in quarantaine of isolatie moet.

  Ook in andere gevallen kan het CLB voorstellen dat de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs een mondmasker dragen.

Dank om vol te houden!
Juf Katrien en Crombeen team!

Download PDF
Crombeenbrief Januari, 18-01-20212021-02-23T08:34:32+00:00

Zwemmen
Als gevolg van extra Corona maatregelen in het zwembad, wordt het zwemmen afgeschaft.

GRATIS FRUIT op donderdag
Elke week op donderdag krijgt uw kind gratis groenten of fruit aangeboden. Dus op die dag geen fruit van thuis meebrengen.

Individueel oudercontact
Vanaf volgende week organiseren we een individueel oudercontact voor alle kleuters . Deze gaan vooral online door. Info hierrond ontvingen jullie van de klasjuf.

Opgelet!
Woensdag 27 januari 2021: géén school!

Download PDF
Crombeenbrief Januari, 04-01-20212021-02-23T08:31:16+00:00

Beste wensen voor een GELUKKIG EN GEZOND 2021!

We zijn heel blij dat we vandaag, maandag, terug mochten starten.

Dat CORONA nog niet verdwenen is, weten we allemaal. Daarom is het héél belangrijk dat we er SAMEN verder voor zorgen dat het virus NIET op onze school AANWEZIG is.

Dit lukt enkel als IEDEREEN zich aan de REGELS houdt. Nog even op een rijtje:

 • MONDMASKER verplicht op school en in een straal van 200 m rond de school.
 • AFSTAND bewaren, bij het brengen en ophalen van je kind.
 • Niet blijven hangen in de buurt van de schoolpoort.
 • HANDHYGIËNE: ontsmetten of grondig wassen van de handen.
 • OPGELET: voor de leerlingen van de basisschool worden momenteel nog geen mondmaskers verplicht. Zodra daar verandering in komt, houden we je op de hoogte. Indien je als ouder zelf wenst dat je kind een mondmasker draagt, dan respecteren we dat.

HUIDIGE MAATREGELEN verlengd tot krokusvakantie

Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft Ben Weyts beslist dat de huidige maatregelen in het onderwijs van kracht blijven tot aan de krokusvakantie.

VERPLICHTE-quarantaine na verblijf in rode zone

Het Overlegcomité van woensdag 30 december besliste om de reisregels aan te scherpen.

De reisregels zijn aangescherpt om te vermijden dat reizigers besmettingen invoeren  en om de mogelijke verspreiding van nieuwe varianten van het virus tegen te gaan . Hoe beter de regels worden opgevolgd, hoe beter voor de samenleving in het algemeen en dus ook voor de scholen.

Wat met leerlingen of personeelsleden die terugkeren ?

Reizen naar het buitenland is afgeraden. Reizigers die terugkeren uit een rode zone  worden beschouwd als een hoog risico contact . Ze moeten zich onmiddellijk na hun terugkeer uit een rode zone laten testen.

7 dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test ondergaan. In afwachting van een negatief testresultaat van de tweede test  gaan ze in quarantaine. Pas na een negatief resultaat van de tweede test stopt de quarantaine.

Tijdens deze verplichte quarantaineperiode gaan we als school leerlingen of personeelsleden weigeren . Het zou een gezondheidsrisico  zijn om deze leerlingen of personeelsleden tot de school toe te laten.

Voor leerlingen in quarantaine die niet ziek zijn, voorzien we een vorm van afstandsonderwijs .
We danken je voor je verdere medewerking.
Het CROMBEEN-team

Download PDF
Crombeenbrief December, 01-12-20202021-02-23T08:25:00+00:00

Beste ouders
Beste leerling

Ik breng u graag op de hoogte van het heuglijke nieuws dat 1 december 2020 voor onze school een historische dag is. Vandaag draagt het huidige schoolbestuur al haar bevoegdheden over op het nieuwe bestuur Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent, kortweg SKOG.

In 2019 zetten zes Gentse schoolbesturen hun handtekening onder de intentie om samen in een nieuw bestuur te stappen om zo hun scholen en internaten een zekere en mooie toekomst te bieden. Uit deze intentie ontstond SKOG, een vernieuwend en ambitieus project waarin 23 scholen en internaten zich verenigen en versterken door samen te werken over de grenzen heen van basis- en secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs, ASO, TSO, BSO en internaten. SKOG wil focussen op innovatief en kwaliteitsvol onderwijs dat de handen uitsteekt naar verschillende maatschappelijke partners.

Met alle personeelsleden, leraren, directies en bestuursleden zullen we elke dag werken om deze ambitie waar te maken en er voor te zorgen dat alle leerlingen kwaliteitsvol en hedendaags onderwijs blijven krijgen.

Vriendelijke groet
Kris Bauwens
algemeen directeur

Beste ouders
Beste interne

Ik breng u graag op de hoogte van het heuglijke nieuws dat 1 december 2020 voor ons internaat een historische dag is. Vandaag draagt het huidige bestuur al haar bevoegdheden over op het nieuwe bestuur Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent, kortweg SKOG.

In 2019 zetten zes Gentse schoolbesturen hun handtekening onder de intentie om samen in een nieuw bestuur te stappen om zo hun internaten en scholen een zekere en mooie toekomst te bieden. Uit deze intentie ontstond SKOG, een vernieuwend en ambitieus project waarin 23 scholen en internaten zich verenigen en versterken door samen te werken over de grenzen heen van basis en secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs, ASO, TSO, BSO en internaten. SKOG wil focussen op innovatief en kwaliteitsvol onderwijs dat de handen uitsteekt naar verschillende maatschappelijke partners.

Met alle personeelsleden, opvoeders, beheerders en bestuursleden zullen we elke dag werken om deze ambitie waar te maken en er voor te zorgen dat we alle internen een kwaliteitsvol en hedendaags internaataanbod kunnen blijven bieden.

Vriendelijke groet
Kris Bauwens
algemeen directeur

kris.bauwens@skogvzw.be
SKOG Tentoonstellingslaan 2
9000 Gent
www.skogvzw.be

Download PDF
Contacteer ons
Go to Top