Crombeenbrieven2021-02-23T08:33:49+00:00

Crombeen brieven

Crombeenbrief April, 29-04-20212021-04-30T12:33:20+00:00

Kalender

 • woensdag 5 mei: geen school. Pedagogische studiedag.
 • vrijdag 7 mei: sportdag. We komen in sportieve kledij naar school. Verdere info zullen jullie ontvangen van de klasleerkracht.
 • 12 mei: Individuele foto’s en klasfoto’s.

Allerlei

Enkele dagen geleden ontvingen jullie de brief over de GDPR waarin we jullie toestemming vragen om beeldmateriaal te mogen gebruiken van jullie zoon/dochter op onze website. Graag de brief zo snel mogelijk ingevuld terugbezorgen aan de klasjuf of -meester.

Download PDF
Crombeenbrief April, 16-04-20212021-04-17T08:32:56+00:00

Beste ouder(s),

De paaspauze zit er bijna op en de laatste maanden van het schooljaar staan voor de deur. We hopen dat de kinderen hebben genoten van de voorbije vakantie. We zijn blij om maandag iedereen terug te mogen verwelkomen. Weliswaar nog niet op de gewone manier maar met de geldende maatregelen van voor de paasvakantie.

Ondanks het feit dat de coronacijfers in Gent nog steeds hoog zijn en we bijzonder waakzaam moeten blijven, zien we dat de eerdere grote versnelling van de cijfers afremt. Daarom is beslist, met goedkeuring van minister Weyts, om met het basis- en secundair onderwijs terug te schakelen naar code oranje.

Wekelijks evalueren we de situatie en sturen we bij waar mogelijk. We houden u dan ook op de hoogte bij eventuele wijzigingen.

Zo starten we de week na de paasvakantie weer op:

 • We eten per klasbubbel in onze eigen klas of buiten. Zorg steeds voor aangepaste kledij.
 • Mondmaskers: alle leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen een mondmasker van zodra ze de schoolpoort binnenkomen tot ze terug naar huis gaan. Voorzie voldoende mondmaskers daar de kinderen hun mondmasker de hele dag moeten dragen. Stoffen mondmaskers moeten dagelijks gewassen worden.
 • De afzet- en ophaalmomenten blijven op dezelfde manier verlopen.
 • Het schoolzwemmen kan nog niet doorgaan.
 • Als je kind ziekteverschijnselen vertoont, dan hou je best je kind thuis en raadpleeg je een arts. Als school nemen we geen enkel risico. Breng je kinderen niet naar school als je ze ’s morgens al medicatie hebt moeten toedienen.

We willen allemaal niks liever dan dit gekke schooljaar op een positieve manier afsluiten. Om het effect van mogelijke besmettingen in de vakantie te verminderen, vinden we het belangrijk deze maatregelen nog even aan te houden en week per week de situatie te evalueren en bij te sturen.

We zijn er ons van bewust dat dit inspanningen van jullie vergt en danken jullie alvast voor jullie medewerking.

Tot binnenkort!
Directie en leerkrachten van het Crombeenteam.

Download PDF
Crombeenbrief Maart, 25-03-2021 Noodopvang2021-03-25T22:10:57+00:00

Beste ouder,

U vernam het ongetwijfeld al in de media. De veiligheidsraad besliste woensdag om de lagere en secundaire scholen te sluiten om de stijgende coronacijfers een halt toe te roepen. Deze maatregel kan enkel werken als zoveel mogelijk ouders zelf zorgen voor de opvang van hun kinderen. Voor een beperkte groep kinderen van wie de ouders geen opvang kunnen voorzien, is er noodopvang.

Wie kan gebruik maken van de noodopvang?
De stad Gent voorziet noodopvang als:

 • u in de zorg werkt of een veiligheidsberoep hebt.
 • uw gezin zich in een sociaal/medisch kwetsbare situatie bevindt.
 • u niet kan thuiswerken, geen verlof kan nemen of geen beroep kan doen op tijdelijke werkloosheid in het kader van corona.

Wat houdt de opvang in?

De sportdienst biedt op verschillende locaties in Gent een gratis weekprogramma aan voor kinderen van de lagere school. Ze spelen in groepen van maximum 10 kinderen op basis van leeftijd en aantal inschrijvingen. Kinderen kunnen er terecht op:

 • maandag 29/3, dinsdag 30/3, donderdag 1/4 en vrijdag 2/4, telkens van 9u tot 16u. Er is opvang voorzien ’s ochtends van 8 tot 9 uur en ’s avonds van 16 tot 17 uur.
 • woensdag 31/3 van 9u tot 12u. Er is opvang tussen 8u en 9u.

U kunt niet per dag inschrijven, enkel per week.

Inschrijven
Inschrijven voor noodopvang is verplicht en kan via de website van de Gentse sportdienst: stad.gent/noodopvang
U vindt op de webpagina ook alle informatie over het aanbod en de locaties.

Opgelet! De inschrijfperiode is kort. De inschrijvingen starten op vrijdag 26/3 om 12u en lopen tot zaterdag 27/3 om 16u.

Met vriendelijke groeten,
Katrien De Keukelaere en het schoolteam

Crombeenbrief Maart, 25-03-20212021-03-25T22:01:31+00:00

Beste ouder(s),

Gisteren werd in het Overlegcomité beslist dat de lessen in de week vóór de paasvakantie geschorst worden in het lager
en secundair onderwijs, het volwassenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.

 • Concreet betekent dit voor onze school dat:
  kleuters naar de klas kunnen komen. De lessen zijn voor hen niet geschorst. In het licht van het bestrijden van het virus en het doorbreken van de vicieuze cirkel waar scholen (en de ganse samenleving) zich nu in bevinden vragen we toch aan de ouders van de kleuters om hun kind maximaal thuis te houden. Voor kleuters die toch naar school komen wordt alles zo goed en zo veilig mogelijk georganiseerd. Gelieve de aanwezigheid van je kleuter via bijgaande link te bevestigen.https://forms.gle/X55xFXi2mZUeqS648
 • Voor de kinderen van de lagere school worden de lessen opgeschort. Deze leerlingen kunnen beroep doen op de buitenschoolse opvang. Om hiervoor in te schrijven ontvangen jullie binnenkort nog de link. We zijn er ons van bewust dat een pauze van drie weken voor vele kinderen niet bevorderlijk is. Van de leerkracht van je kind zal je afzonderlijk vernemen op welke manier wat extra kan geoefend worden.

We beseffen dat deze pandemie al heel veel van jullie, kinderen en ouders gevraagd heeft. We zagen al een paar keer de eindmeet, maar jammer genoeg schuift de eindmeet telkens weer een beetje verder op. Ook al lijkt het nu een processie van Echternach: uiteindelijk geraken we er wel, op afstand van elkaar, maar wel samen!

We rekenen op de volledige heropening van de school op 19 april, voor alle leerlingen en daarom vragen we om met z’n allen nog even vol te houden!

Met vriendelijke groet,
Katrien De Keukelaere en het schoolteam

Download PDF
Crombeenbrief Maart, 18-03-2021 Corona melding2021-03-18T16:56:24+00:00

Beste ouder,

Een leerkracht van de school heeft gemeld dat zij corona heeft.

De leerkracht is niet meer op school zolang hij/zij besmettelijk is.

Het CLB onderzocht wie op school contact had met de persoon die corona heeft. Na overleg met hen worden een aantal klassen als hoogrisico gezien en worden die in quarantaine gezet. Deze klassen worden of werden ondertussen via telefoon en/of brief geïnformeerd door het CLB.

Ontvangt u geen bericht, dan heeft uw kind heeft geen contact gehad met de persoon die corona heeft. Uw kind kan naar school en moet niet getest worden.

Wij blijven inzetten op de gekende maatregelen:

Meer informatie?

Vragen?

Met vragen over dit bericht kan je terecht op de school of bij de arts en verpleegkundige van het VCLB regio Gent .

Zorgzame groeten,
Vrij CLB regio Gent
Katrien De Keukelaere, directie
Kris Bauwens, algmeen directeur SKOG

Download PDF
Crombeenbrief Maart, 18-03-20212021-03-18T08:26:47+00:00

Extra inspanningen in onderwijs om herstart na paasvakantie mogelijk te houden

De coronacijfers in de samenleving, en dus ook in het onderwijs, gaan opnieuw de slechte kant uit. De maatschappij staat onder druk, vooral door de varianten die momenteel circuleren. Besmettingen die de school, de werkplaats, of thuis binnenkomen, verspreiden zich nu relatief snel. Het onderwijsveld neemt na overleg met virologen zijn verantwoordelijkheid met deze maatregelen:

• schakelen naar 100% contactonderwijs in de 2e graad secundair wordt uitgesteld tot na de paasvakantie. De herstartoptie vanaf 29/3 vervalt.
• alle leerlingen van het 5e en 6e leerjaar basisonderwijs dragen uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie een mondmasker op school. Lees meer.

Dit is nodig om:

• het voor personeel en leerlingen zo veilig mogelijk te houden.
• de basisscholen te kunnen openhouden.
• 100% contactonderwijs in de secundaire scholen mogelijk te maken na de paasvakantie, want ook dat blijft afhankelijk van de epidemiologische evolutie.

Download PDF
Crombeenbrief Maart, 12-03-20212021-03-14T20:00:41+00:00

Beste ouders, beste curieuzeneuzende kinderen,

Toeters, bellen en lintjes doorknippen want …

Het resultaat van maandenlange, vrijwillige inzet op de digitale bouwwerf is er: ‘onze nieuwe Crombeenwebsite’ ! Enkele moedige, deskundige ouders en leerkrachten met digitale vibes hebben deze klus geklaard, waarvoor grote dank. Er werd getokkeld met letters en gepuzzeld met pixels. De laatste bits en bytes werden op hun plaats genageld. De juffen en meesters mochten al eens binnenlopen toen de vloer nog nat was.

Maar nu is het aan jullie om te grasduinen door foto’s, filmpjes en info. In afwachting van ‘virusvrijheid’ kunnen jullie ondertussen al wat rondsnuisteren over wat er leeft en beweegt binnen onze warme maar coronahoge schoolmuren. Laat het kriebelen en wriemelen al beginnen met het paswoord ‘***’ (zie ontvangen Crombeenbrief) om een kijkje te nemen in de klas van je kind.

Wees welkom !

Crombeenbrief Maart, 09-03-20212021-03-11T15:15:11+00:00

Beste ouder(s), grootouder(s), andere familieleden,

Nog steeds beheerst corona een groot deel van ons leven… Maar dit is ook een hoopvolle periode. De kinderen kunnen nog
steeds naar school, de vaccinaties komen op gang, en de zon begint weer te schijnen.

Om de paashaas wat te helpen, verkopen we dit jaar paaseitjes. Met de opbrengst zullen we investeren in extra laptops
voor in de klassen.

We verkopen zakjes met kleine paaseitjes (200g mix van soorten chocolade en vulling) voor 5€ per zakje.

Indien je paaseitjes wenst, vul je de naam en klas van je kind in.
Verder geef je ook aan hoeveel zakjes paaseitjes je wil, en het totaalbedrag.
De kinderen geven dit af aan hun juf of meester in een gesloten envelop met het juiste bedrag erbij.
Dit voor donderdag 18 maart. De paaseitjes worden verdeeld in de week voor de paasvakantie.

Alvast bedankt voor jouw steun!

De ouderraad en het schoolteam wensen iedereen een fijn lentegevoel en een goede gezondheid.

Download PDF
Crombeenbrief Maart, 05-03-20212021-03-11T15:11:44+00:00

Beste ouders,

Maandag 8 maart schakelt de school als gevolg van overmacht voor één dag over op afstandsonderwijs. De kinderen kunnen die dag dus niet op school les volgen.

Farys zal maandag omwille van werken in de buurt de watertoevoer afsluiten. Het is voor ons niet mogelijk om de coronamaatregelen rond hygiëne te handhaven als er geen stromend water is. Daarom schakelen we die dag over op afstandsonderwijs.

We excuseren ons voor de overlast die dit voor de ouders teweegbrengt.

Bij problemen of vragen kan u contact opnemen met de directie.

Dinsdag verwachten we de kinderen terug op school!

Vriendelijke groeten
Kris Bauwens, algemeen directeur
Katrien De Keukelaere, directeur

Bel gerust als je nog vragen hebt.
Vriendelijke groet,
Kris Bauwens
Algemeen directeur SKOG

Download PDF
Crombeenbrief Februari, 22-02-20212021-02-23T09:15:06+00:00

Beste ouders,

Stad Gent heeft beslist om code ROOD te verlengen in het basisonderwijs. De cijfers zijn stabiel doch hoog en fragiel.

• De belangrijkste gevolgen voor de schoolwerking nog even op een rijtje:

 • Extra-murosactiviteiten kunnen niet plaatsvinden (geen uitzonderingen).
 • Warme maaltijden op school zijn niet mogelijk.
 • Niet-persoonlijk materiaal gebruiken moet tot een minimum beperkt worden.
 • Inschrijvingen verlopen enkel digitaal en er zijn geen opendeurdagen of rondleidingen mogelijk.
 • Meubilair en lokalen worden extra gereinigd.

Dit blijft een tijdelijke maatregel. De situatie wordt van heel nabij gevolgd en de cijfers worden doorlopend geëvalueerd. Als het mogelijk is om terug te schakelen naar code oranje, zal dat gemeld worden. Scholen krijgen minstens een week om terug om te schakelen.

Dank om te blijven volhouden, zowel op school, in de buurt van de school als thuis.

Nieuwe website staat online! www.basisschoolcrombeen.be

Reminder: woensdag 10 maart GEEN SCHOOL (vrije dag).

Download PDF
Crombeenbrief Januari, 25-01-20212021-02-23T08:41:57+00:00

Beste ouders,
Dag kinderen,

Zoals jullie in de media wellicht vernamen nog even onderstaande berichten in de kijker. We houden jullie bij elke eventuele wijziging steeds stipt op de hoogte.

Voorstellen onderwijs zijn definitief

Tijdens het Overlegcomité (OC) werden de afspraken die het brede Vlaamse onderwijsveld woensdag maakte over de krokusvakantie niet aangepast, waardoor deze nu definitief zijn.

 • Afkoelingsperiode in SO tijdens week voor krokusvakantieTijdens de week voor de krokusvakantie – van 8 tot en met 12 februari – wordt er een afkoelingsperiode ingelast in alle graden van het secundair onderwijs. Deze week vullen scholen in met collectief, voltijds afstandsonderwijs.Het is belangrijk om tijdens deze week afstandsonderwijs sterk in te zetten op de motivatie en het welbevinden van je leerlingen. Scholen kunnen kwetsbare leerlingen op elk moment begeleiden op school. Ook dan respecteren ze de veiligheidsregels die nu gelden in het leerplichtonderwijs. Stages kunnen plaatsvinden met respect voor de maatregelen die gelden in de sector.

  Deze maatregel geldt niet voor het basisonderwijs, BuSO OV 1 en 2 en het deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs.

 • Mondmaskerplicht in 5de en 6de leerjaar BO bij besmettingVanaf maandag 25 januari dragen alle leraren en leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs uit voorzorg een mondmasker zodra een leerling of leraar besmet is en in isolatie of in quarantaine moet.Concreet dragen deze leerlingen verplicht een mondmasker:

  – in de hele school — in de klas en op de speelplaats;
  – voor een periode van 14 dagen na het laatste contact met de betrokken leerling of het betrokken personeelslid;
  – in het volledige leerjaar van de leerling of het personeelslid dat in quarantaine of isolatie moet.

  Ook in andere gevallen kan het CLB voorstellen dat de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs een mondmasker dragen.

Dank om vol te houden!
Juf Katrien en Crombeen team!

Download PDF
Crombeenbrief Januari, 18-01-20212021-02-23T08:34:32+00:00

Zwemmen
Als gevolg van extra Corona maatregelen in het zwembad, wordt het zwemmen afgeschaft.

GRATIS FRUIT op donderdag
Elke week op donderdag krijgt uw kind gratis groenten of fruit aangeboden. Dus op die dag geen fruit van thuis meebrengen.

Individueel oudercontact
Vanaf volgende week organiseren we een individueel oudercontact voor alle kleuters . Deze gaan vooral online door. Info hierrond ontvingen jullie van de klasjuf.

Opgelet!
Woensdag 27 januari 2021: géén school!

Download PDF
Crombeenbrief Januari, 04-01-20212021-02-23T08:31:16+00:00

Beste wensen voor een GELUKKIG EN GEZOND 2021!

We zijn heel blij dat we vandaag, maandag, terug mochten starten.

Dat CORONA nog niet verdwenen is, weten we allemaal. Daarom is het héél belangrijk dat we er SAMEN verder voor zorgen dat het virus NIET op onze school AANWEZIG is.

Dit lukt enkel als IEDEREEN zich aan de REGELS houdt. Nog even op een rijtje:

 • MONDMASKER verplicht op school en in een straal van 200 m rond de school.
 • AFSTAND bewaren, bij het brengen en ophalen van je kind.
 • Niet blijven hangen in de buurt van de schoolpoort.
 • HANDHYGIËNE: ontsmetten of grondig wassen van de handen.
 • OPGELET: voor de leerlingen van de basisschool worden momenteel nog geen mondmaskers verplicht. Zodra daar verandering in komt, houden we je op de hoogte. Indien je als ouder zelf wenst dat je kind een mondmasker draagt, dan respecteren we dat.

HUIDIGE MAATREGELEN verlengd tot krokusvakantie

Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft Ben Weyts beslist dat de huidige maatregelen in het onderwijs van kracht blijven tot aan de krokusvakantie.

VERPLICHTE-quarantaine na verblijf in rode zone

Het Overlegcomité van woensdag 30 december besliste om de reisregels aan te scherpen.

De reisregels zijn aangescherpt om te vermijden dat reizigers besmettingen invoeren  en om de mogelijke verspreiding van nieuwe varianten van het virus tegen te gaan . Hoe beter de regels worden opgevolgd, hoe beter voor de samenleving in het algemeen en dus ook voor de scholen.

Wat met leerlingen of personeelsleden die terugkeren ?

Reizen naar het buitenland is afgeraden. Reizigers die terugkeren uit een rode zone  worden beschouwd als een hoog risico contact . Ze moeten zich onmiddellijk na hun terugkeer uit een rode zone laten testen.

7 dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test ondergaan. In afwachting van een negatief testresultaat van de tweede test  gaan ze in quarantaine. Pas na een negatief resultaat van de tweede test stopt de quarantaine.

Tijdens deze verplichte quarantaineperiode gaan we als school leerlingen of personeelsleden weigeren . Het zou een gezondheidsrisico  zijn om deze leerlingen of personeelsleden tot de school toe te laten.

Voor leerlingen in quarantaine die niet ziek zijn, voorzien we een vorm van afstandsonderwijs .
We danken je voor je verdere medewerking.
Het CROMBEEN-team

Download PDF
Crombeenbrief December, 01-12-20202021-02-23T08:25:00+00:00

Beste ouders
Beste leerling

Ik breng u graag op de hoogte van het heuglijke nieuws dat 1 december 2020 voor onze school een historische dag is. Vandaag draagt het huidige schoolbestuur al haar bevoegdheden over op het nieuwe bestuur Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent, kortweg SKOG.

In 2019 zetten zes Gentse schoolbesturen hun handtekening onder de intentie om samen in een nieuw bestuur te stappen om zo hun scholen en internaten een zekere en mooie toekomst te bieden. Uit deze intentie ontstond SKOG, een vernieuwend en ambitieus project waarin 23 scholen en internaten zich verenigen en versterken door samen te werken over de grenzen heen van basis- en secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs, ASO, TSO, BSO en internaten. SKOG wil focussen op innovatief en kwaliteitsvol onderwijs dat de handen uitsteekt naar verschillende maatschappelijke partners.

Met alle personeelsleden, leraren, directies en bestuursleden zullen we elke dag werken om deze ambitie waar te maken en er voor te zorgen dat alle leerlingen kwaliteitsvol en hedendaags onderwijs blijven krijgen.

Vriendelijke groet
Kris Bauwens
algemeen directeur

Beste ouders
Beste interne

Ik breng u graag op de hoogte van het heuglijke nieuws dat 1 december 2020 voor ons internaat een historische dag is. Vandaag draagt het huidige bestuur al haar bevoegdheden over op het nieuwe bestuur Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent, kortweg SKOG.

In 2019 zetten zes Gentse schoolbesturen hun handtekening onder de intentie om samen in een nieuw bestuur te stappen om zo hun internaten en scholen een zekere en mooie toekomst te bieden. Uit deze intentie ontstond SKOG, een vernieuwend en ambitieus project waarin 23 scholen en internaten zich verenigen en versterken door samen te werken over de grenzen heen van basis en secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs, ASO, TSO, BSO en internaten. SKOG wil focussen op innovatief en kwaliteitsvol onderwijs dat de handen uitsteekt naar verschillende maatschappelijke partners.

Met alle personeelsleden, opvoeders, beheerders en bestuursleden zullen we elke dag werken om deze ambitie waar te maken en er voor te zorgen dat we alle internen een kwaliteitsvol en hedendaags internaataanbod kunnen blijven bieden.

Vriendelijke groet
Kris Bauwens
algemeen directeur

kris.bauwens@skogvzw.be
SKOG Tentoonstellingslaan 2
9000 Gent
www.skogvzw.be

Download PDF
Contacteer ons
Go to Top