Beste ouders,

Gisteren werden we via de media op de hoogte gebracht van de nieuwe maatregelen voor het onderwijs.

Dank je wel om je kind thuis te houden en een zelftest af te nemen wanneer het ziektesymptomen vertoont.

We willen als school echter voorzichtig blijven, zodat er geen nieuwe rollercoaster op gang komt.

Lokaal kan in specifieke omstandigheden (o.a. afwezige leerkracht) alsnog overgegaan worden tot sluiting van een klas wegens overmacht. In dit geval worden jullie uiteraard op de hoogte gebracht.

Laat ons met zijn allen hopen dat de storm wat gaat liggen en dat onze kinderen en leerkrachten weer gewoon naar school kunnen komen.

SAMEN voor BETER… hopen we!

Geheugensteuntje

–    Kinderen kunnen niet worden opgehaald tussen 16u15 en 17u
–    Woensdag 2 februari: VRIJE DAG!

Download PDF