CORONA UPDATE

Het virus doet erg snel de ronde in de basisscholen. Virologen drongen aan op strengere maatregelen.  In de meeste scholen, ook in de onze, is er organisatorisch nauwelijks nog een verstrenging mogelijk. De uitval van leerkrachten zorgt ervoor dat kwaliteitsvol onderwijs niet meer te realiseren is.

We houden vol en doen ons uiterste best om onderwijs te blijven aanbieden.

Vanuit de persconferentie gelden volgende nieuwe maatregelen:

  • Mondmasker vanaf 6 jaar
  • Verplichte CO2 meters in alle klassen
  • Geen buitenschoolse activiteiten meer
  • Geen naschoolse activiteiten wel opvang en studie, enkel voor ouders die hier zelf niet kunnen in voorzien
  • Geen klasuitstappen
  • Klas moet sneller in quarantaine: vanaf twee besmettingen per klas, gaat de klas in quarantaine en wordt overgeschakeld naar afstandsonderwijs.
  • Een vervroegde kerstvakantie vanaf 18 december

Dank je wel om de maatregelen strikt te blijven opvolgen!

Bij elke wijziging van de maatregelen brengen we jullie op de hoogte.

Katrien, directie en het voltallige crombeenteam

Download PDF