3 MAANDEN WEGENWERKEN aan de Zuidparklaan/ 

Jules de Bruyckerdreef 

Van 20 september tot midden december zijn er wegenwerken ter hoogte van de Zuidparklaan/Jules de Bruyckerdreef. 

Deze werken zullen de  nodige hinder meebrengen voor fietsers, voetgangers en automobilisten. Gelieve hiermee rekening te houden en indien nodig iets meer tijd te voorzien om toch tijdig op school te zijn tijdens deze periode. 

 De nodige omleidingen worden voorzien, ook voor fietsers en voetgangers. 

 Voor verdere informatie over de werken en de omleidingen kan  je steeds een kijkje nemen op de website: 

 https://wegenenverkeer.be/werken/aanpassingswerken-aan-het-kruispunt-van-de-zuidparklaan-met-de-jules-de-bruyckerdreef-gent 

Download PDF