Huistaken op onze school

Via huistaken en lessen kan uw kind tonen waar het in de klas mee bezig is. Op die manier kan u mee volgen wat er op school gebeurt. Geef hen hiervoor de nodige ruimte en tijd. Lessen leren en taken maken is een leerproces en daar besteden wij in de zes jaren ook de nodige aandacht aan. Merkt u problemen, meld deze dan zo vlug mogelijk aan de klastitularis.

Het doel van huistaken vatten we samen in deze puntjes:

  • plannen
  • zelfstandigheid
  • brug ouders – school
  • herhalen en inoefenen
  • memoriseren en leren leren

gemiddeld
15 minuten
op ma-di-do

gemiddeld
20 minuten
op ma-di-do

gemiddeld
30 minuten
op ma-di-do

gemiddeld
40 minuten
op ma-di-do
start planning

gemiddeld
60 minuten
dagelijks
lessen: weekplanning

gemiddeld
60 minuten
dagelijks
lessen: weekplanning

Er worden geen leertoetsen gegeven op maandag. Ook zijn er geen taken en lessen in de vakantie.

In de agenda vinken de leerlingen af wanneer ze een taak gemaakt hebben en/of ze hun les geleerd hebben.

Ouders tekenen dagelijks de agenda en de juf of meester kijkt de agenda na.

Maak het huiswerk van je kind niet samen met je kind. Als je merkt dat het niet lukt, noteer dit.
Verbeter het huiswerk van je kind niet. De juf of meester doet dit en geeft feedback.

Het ABC voor (t)huiswerk
Afspreken
– huiswerkplek
– huiswerktijd
– pauze nemen

Bemoedigen
– aanzetten tot maken
– ondersteunen, hulpmiddelen,…

Controleren
– is je taak gemaakt?
– hoe is je taak gemaakt?
– is je les geleerd?
– hoe heb je het gedaan?

Contacteer ons