DAG VAN DE
LEERKRACHT
5/10/2021
Beste leerkracht
Dag in dag uit zet jij je in voor een gastvrij en verbonden schoolklimaat. Je draagt zorg voor leerlingen en collega’s. Je gelooft rotsvast in de mogelijkheden van elke leerling en investeert in kwaliteitsvol en innovatief onderwijs. Je laat leerlingen dromen van een succesvolle toekomst en ziet in onderwijs een krachtige hefboom voor maatschappelijke gelijkheid.
Als bestuur willen we je van harte danken voor hetgeen je betekent in het leven van veel leerlingen. Niet alleen vandaag, maar alle dagen van het
schooljaar. Jammer genoeg is onderwijs lang niet voor alle kinderen en jongeren een evidentie. Samen met jullie willen we de krachten bundelen voor onderwijs
voor alle kinderen. Daarom zullen we ter gelegenheid van de dag van de leerkracht 1 euro per personeelslid storten aan “De Tinten”
(www.detinten.be), een lokale Gentse vzw.

Vzw De Tinten wil één van de meest vergeten groepen uit onze samenleving, nl. vluchtelingen en asielzoekers uit de Gentse regio, helpen.
Onze bijdrage zal gebruikt worden voor de aankoop van schoolmateriaal en verzorgingsproducten voor kinderen en jongeren.
Geniet van je dag!
Waarderende groet
Schoolbestuur, stafdiensten en directies van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent

Terug naar nieuws