De week voor de verlengde paasvakantie zaten verschillende klassen van het lager in quarantaine.
Er werd voor 1 week overgeschakeld op thuisonderwijs.

Doordat er een week paaspauze bijkwam, waren de momenten om de kinderen te observeren en te evalueren miniem.
Het lagere school team besloot om het rapport uit te stellen naar de week van 7 mei.
In die week gaan ook de oudercontacten door die nog niet hebben plaatsgevonden.

Lentegroeten, het Crombeenteam!

Terug naar nieuws