September vloog voorbij.

Nieuwe gezichtjes op school vinden steeds meer en meer hun weg.
De kleinsten nemen gemakkelijker afscheid en de grootste van de school voelen zich nog altijd heel goed.
De kinderen in het 1ste leerjaar zijn nu officieel geen kleuter meer en leerden al lezen, rekenen en schrijven.

In de maand september stond er heel wat op het programma.
Verkeersweek met uitstappen rond school, met de bus, fiets of te voet.
Met als hoogtepunt de STRAPDAG voor jong en oud!
Het 1ste en 2de leerjaar ging sporten bij Kronkeldidoe.
Het 4de leerjaar ging naar de herder en maakten kennis met allerlei dieren in de berm.
Het 5de leerjaar ging naar de Blaarmeersen waar ze leerden werken met een kompas.

Foto’s kunnen jullie vinden bij in het fotoalbum onder de juiste kleutergroep of leerjaar.

Vanaf 1 oktober zijn ouders terug welkom op onze school.
Dit volgens enkele afspraken die gemaakt werden volgens een filmpje.
Alle ouders kregen dit filmpje in hun mailbox.

Herfstgroetjes, het Crombeenteam

Terug naar nieuws