Onze visie

Onze kleuterschool wil een thuis bieden aan ongeveer 140 kleuters vanaf 2,5 jaar tot 6 jaar. Deze kleinschaligheid garandeert een familiale en hartelijke sfeer.

Echt zorg dragen voor deze kleuters is onze grootste prioriteit: een warm onthaal, goede contacten met de juffen, een middag-slaapklasje voor de peuters, kwaliteitsvolle voor- en naschoolse opvang…

De lagere school verwacht elke dag ongeveer 200 leerlingen. Op onze school mogen kinderen zijn zoals ze zijn. We leggen nadruk op hun talenten, hun welbevinden en betrokkenheid.

Daarom krijgen onze leerlingen ‘onderwijs op maat’ en wordt er gewerkt in niveaugroepen. We zetten ons elke dag in voor een boeiende en leerrijke schooltijd: cultuuruitstappen, boerderij-, sport- en zeeklassen, ervaringsgericht leren, een klasbibliotheek, een vernieuwde, groene speelplaats, …

Kortom, een kindvriendelijke school waar iedereen welkom is.

Een gedetailleerde schoolvisie vindt u in ons Opvoedingsproject bij de documenten.

Contacteer ons