Verkeersveiligheid

De Ouderraad zet zich hard in voor meer verkeersveiligheid in de schoolbuurt en wil duurzaam transport in woon-schoolverplaatsingen promoten. Hiervoor is reeds veel constructief overleg gebeurd en werden op korte termijn creatieve plannen uitgevoerd.

Er was overleg met het Kabinet van Mobiliteit en Openbare werken Stad Gent (Schepen Watteeuw) en met het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent waarbij verschillende aandachtspunten en verlangens voor een veiliger schoolbuurt werden uitgewerkt: fietspaden of fietssuggestiestroken, betere verlichting aan de oversteekplaats, betere signalisatie van ‘zone 30’ en van ‘schoolbuurt’, opschorting van de weinig gebruikte schoolbusstrook en implementatie van een Kiss & Ride zone voorbij de schoolpoort zijn een aantal voorbeelden hiervan.

Eind oktober 2013 volgden 14 ouders de cursus tot Gemachtigd Opzichter. Sinds november 2013 staat elke ochtend en elke namiddag een gemachtigd opzichter (een ouder of directielid) aan het zebrapad om de kinderen veilig te helpen oversteken en om er mee op toe te zien dat dubbel parkeren niet langer gebeurt vlakbij school.

In november 2013 werden op de Strap+ dag alle kinderen die met de fiets, step of loopfiets naar school kwamen, verrast met een Benny, een fietsbeschermengel, ontsproten aan het creatieve brein van kunstenares Birdbee. De Ouderraad naaide voor deze actie maar liefst 100 Benny’s.

In december 2013 werd een bijkomende fietsstalling aangekocht door de school en mede dankzij helpende ouders geïnstalleerd. Uitbreiding ervan dringt zich op en zal door de Ouderraad worden aangekocht.

In april 2014 werd in samenwerking met het Gents Milieufront een ludieke actie opgezet om onze vraag voor meer concrete maatregelen kracht bij te zetten. Onder daverend applaus van alle kinderen van de school, de leerkrachten en heel wat ouders werden symbolische fietsjes en ‘zone 30’ geschilderd op het wegdek.

In diezelfde week organiseerde de Ouderraad een grote “Zet je fiets in orde” – actie: een mobiele fietsenmaker herstelde maar liefst 30 fietsen. De fietsregistratiedienst van Stad Gent registreerde / graveerde 28 fietsen.
De Ouderraad verkocht in die week ook fluo-boekentas-hesjes, aangekocht via de Provincie Oost-Vlaanderen.

Er is reeds lang een goede verstandhouding met het “buur-bedrijf” tegenover de schoolpoort. We waarderen hun inspanningen om leveringen zoveel mogelijk buiten de spitsuren van de school te laten gebeuren. Ook hun medewerkers zien er mee op toe dat er niet langer wordt dubbel geparkeerd. Samen met hen konden we de goed zichtbare fluohesjes over de Tentoonstellingslaan spannen ter hoogte van het zebrapad.

In mei 2014 was de fietssuggestiestrook in beide richtingen in de Tentoonstellingslaan een feit.

In november 2014 werd op de school een nieuwe cursus tot Gemachtigd Opzichter georganiseerd, gegeven door Politie Gent. Maar liefst 10 ouders waren bereid deze cursus te volgen. Er zijn momenteel 19 actief betrokken Gemachtigd Opzichters die elke dag ’s morgens en ’s namiddags op post staan.

Sinds februari 2015 werd een nieuwe Kiss & Ride zone aan onze school vrijgemaakt. Ouders kunnen op deze strook even stilstaan, afscheid nemen en doorrijden. Het is niet de bedoeling dat deze strook wordt gebruikt om te parkeren, ook breng je je kind maar even kort naar school. Over het gebruik van de KISS & RIDE zone na school denken de schooldirectie en de Ouderraad nog na hoe dit praktisch te implementeren, gezien kinderen niet zonder toezicht buiten de schoolpoort mogen tenzij de (oudere) kinderen uitdrukkelijk hiervoor toestemming kregen van de ouders, en dit op verantwoordelijkheid van de ouders.

TE VERWACHTEN

  • uitbreiding fietsstalling: de Ouderraad besliste tot aankoop van een uitbreiding van de huidige fietsstalling gezien de toegenomen nood. Omwille van geplande bouwwerken wordt deze uitbreiding uitgesteld naar een latere datum.
  • EHBO-cursus: de Ouderraad en de schooldirectie willen volgend schooljaar een EHBO-cursus organiseren.
  • Helm Op Fluo Top- actie: volgend schooljaar worden de kinderen die per fiets of step komen en een helm én fluohesje dragen tastbaar beloond.

STRAP+ en BENNIES

Op donderdag 7 november 2013 werd de eerste STRAP+ dag het leven ingeblazen, waarbij onaangekondigd en dus onverwacht, de STRAPPERS in de kijker worden gezet.

Deze editie van STRAP+ staat in het teken van de fietser. Elk fietsend kind kreeg een Benny aan zijn stuur gestrapt.
Benny’s zijn fietsbeschermengels, ontsproten aan het creatieve brein van kunstenares Birdbee.
De Ouderraad stond in voor het maken en het verspreiden van de Benny’s. Dank aan Birdbee voor het vrijgeven van het concept.

Op een volgende geheime STRAP+dag zullen voetgangers of kinderen die met het openbaar vervoer komen gehuldigd worden.

FIETSTUNNEL

In de kerstvakantie 2013 werd de door de school bestelde fietstunnel met enkele ouders geïnstalleerd.
Ondertussen staat de tunnel vaak vol fietsen. Een uitbreiding dringt zich op, de Ouderraad besliste tot aankoop van deze uitbreiding. Te verwachten in het voorjaar 2015.

LUDIEKE VERKEERSACTIE

Op woensdag 23 april 2014 organiseerde de Ouderraad samen met het Gents Milieufront een ludieke actie om nog eens de aandacht te richten op de vraag aan Stad Gent naar meer maatregelen die de verkeersveiligheid in de Tentoonstellingslaan kunnen verhogen.

Dank aan Politie Gent en De Lijn om het verkeer in goede banen te leiden.

ZET JE FIETS IN ORDE ACTIE

Op donderdag 24 april 2014 organiseerde de Ouderraad een ‘Zet je fiets in orde’ actie. Stad Gent kwam ter plaatse om fietsen te graveren en registrerenMobiele fietshersteller Tuub onderwierp de fietsen aan een algemene controle, gaf ze een onderhoud en herstelde waar nodig.

FLUO OP DE WEG – GEMACHTIGD OPZICHTERS

​​In samenwerking met het ‘overbuur-bedrijf’ wordt de waslijn fluohesjes over de Tentoonstellingslaan gehangen.

Maar liefst 19 gemachtigd opzichters zorgen ervoor dat elke dag voor en na school de kinderen veilig overgestoken worden. Ze waken er ook mee over dat er niet langer dubbel wordt geparkeerd.

FIETSSUGGESTIES EN KISS&RIDE-ZONE

In mei 2014 kreeg de Tentoonstellingslaan in de twee richtingen een fietssuggestiestrook. Het helpt de automobilisten te herinneren aan potentiële fietsers. Het heeft voor sommigen ook een vertragend effect.

In februari 2015 werd een nieuwe Kiss & ride-zone ingevoerd. Op de zone is er parkeerverbod van 8 tot 18 u. Ouders worden vriendelijk verzocht geen gebruik te maken van deze zone om te parkeren, ook al is dat maar even om hun kind naar de speelplaats te brengen tot de bel gaat. De zone is voorzien voor ouders die snel, efficiënt en veilig afscheid willen nemen van hun kinderen. Als de strook vrij is kunnen veel mensen beroep doen op deze strook en betekent dit ook minder parkeerdruk.

Contacteer ons