Waar zit u?

Gevonden in “Klasse voor Ouders”https://www.klasse.be/archief/waar-zit-u/

Kunnen ouders het beleid van een school mee bepalen?

Ja, natuurlijk, maar dat is wel het topje van de piramide. Ouders kunnen op verschillende niveaus meedoen op school. Het gaat niet over hoe hoog u nu geraakt. Maar of u meedoet. Elk individu in de piramide is belangrijk zoals elke ouder en elk kind op school belangrijk is. En hoe steviger de basis, hoe meer mensen kunnen en willen meedoen en meedenken met de school.

De basis: mee-weten

Kruis aan met welke uitspraken u akkoord gaat:

 • Ik lees het schoolkrantje, de agenda, het rapport, het schoolreglement, de schriftelijke informatie van de school
 • Als het oudercomité een interessante infoavond (over faalangst, stress op school) organiseert, maak ik er me vrij voor.
 • Ik lees vaak over onderwijs en opvoeding. Dat helpt me in mijn dagelijkse praktijk.
 • Ik vraag geregeld aan mijn kind hoe het op school is geweest.
 • Als het oudercontact samenvalt met voetbal op televisie, een etentje bij vrienden of een werkvergadering, kies ik toch voor het oudercontact.

Drie of meer kruisjes?

 • U bent een luister-ouder en vindt informatie belangrijk. Zo kan u het werk op school ook thuis ondersteunen.
 • U zit op de basis van deze piramide. Hoe sterker de basis, hoe steviger het bouwwerk dat je er kan opzetten. Hoe meer ouders goed geïnformeerd zijn, hoe meer ouders bereid zullen zijn om mee te doen en mee te denken op school.
 • Wie goed geïnformeerd is, voelt zich ook betrokken bij de school. Scholen en oudercomités doen veel inspanningen om ouders te informeren. Soms zijn ze wel ontgoocheld: waarom komen er nu niet meer ouders?

Minder dan drie kruisjes? Moeten de kinderen het alléén klaar spelen of toont u op andere manieren interesse voor hun werk op school?

Het midden: mee-doen

Kruis aan met welke uitspraken u akkoord gaat:

 • Een school wordt beter als ouders meedoen.
 • Als er vrijwilligers worden gevraagd om mee te helpen aan een zinnige activiteit op school, doe ik mee.
 • Ik wil wel in de ouderwerking op school stappen. Die mag ook meer doen dan alleen feesten organiseren.
 • De school zou een lijst kunnen opstellen van ouders die vanuit hun beroep of hobby de lessen kunnen ondersteunen.
 • Leerkrachten zijn deskundig, maar ouders ook.

Drie of meer kruisjes?

 • U bent (ook) een doe-ouder. U wil zich graag in de school inschakelen. Zowel binnen als buiten de schoolmuren. Dat doet u omdat de school er beter van wordt.
 • U zit op de tweede verdieping van de piramide. U vindt meedoen op school belangrijk. Hoe breder de basis, hoe meer mensen hier mee op kunnen.
 • Veel ouders engageren zich op school. Ze zitten in de ouderwerking op school of zijn verkeersvader, leesmoeder, compostmeester, computermoeder De betrokkenheid van de ouders is op dit niveau groter dan een verdieping lager.

Minder dan drie kruisjes? U bent niet zo’n doe-ouder. Wéten en geïnformeerd zijn is voorlopig voor u voldoende. Misschien toch eens overwegen om een stapje hoger te zetten?

Het topje: mee-denken

Kruis aan met welke uitspraken u akkoord gaat:

 • Ik ben bereid mij kandidaat te stellen voor het oudercomité, de participatieraad of schoolraad.
 • Een oudercomité mag geen clubje van geselecteerden zijn. Iedereen moet welkom zijn.
 • Als ik klachten hoor over de school probeer ik die over te brengen bij de directie.
 • Ik heb niet alleen oog voor mijn eigen kinderen, maar verdedig ook de belangen van andere kinderen.
 • Elke leerkracht doet zijn best, van daaruit wil ik vertrekken: vertrouwen geven.

Drie of meer kruisjes?

 • U bent (ook nog) een denk-ouder. Samen met de ouders en de school wil u nadenken over hoe thuis en school beter op elkaar kunnen aansluiten.
 • U zit aan de top van de participatiepiramide. Hoe meer en beter de ouders geïnformeerd zijn, hoe meer en beter de kandidaten zijn om op school mee te denken.
 • Elke school (en ook scholengemeenschap) heeft een participatieraad of schoolraad. Daar zit een vertegenwoordiging van de ouders rond de tafel met onder andere de directie en de leerkrachten. Zij adviseren over het beleid van de school. Dit schooljaar nog worden de nieuwe vertegenwoordigers gekozen van de participatieraden (in vrije scholen, gemeentelijke en provinciale scholen) en schoolraden (in gemeenschapsscholen). Misschien bent u wel een geschikte kandidaat.

Minder dan drie kruisjes? Meedénken met het beleid van de school laat u liever aan anderen over. Toch zou ook uw inzicht belangrijk kunnen zijn. Vanwaar die koudwatervrees?

Contacteer ons