Wie zijn we

De Ouderraad is een dynamische groep van enthousiaste ouders die zich vrijwillig, samen met de leerkrachten en de schooldirectie, inzetten voor een aangename en toffe schoolsfeer en -omgeving waarin iedereen zich goed voelt.

Heb ook jij naast je gezin, werk en hobby’s nog een beetje energie over om je in te zetten voor de school en de kinderen, word dan lid van de Ouderraad. Een engagement in de Ouderraad is zo bindend als je zelf haalbaar ziet. De mate van deelname en inzet kies je zelf en hoeft niet voor elke activiteit even groot te zijn.

Wat doen we

We komen ongeveer 6 keer per schooljaar samen en organiseren een 6-tal activiteiten.
De sfeer op de vergaderingen is constructief en positief. Inhoudelijk komen doorgaans volgende zaken aan bod:

  • schoolse aangelegenheden van praktische en inhoudelijke aard (zoals de verkeersveiligheid in de schoolbuurt, de verbouwingswerken, de schoolraad, …)
  • planning en organisatie van vaste en nieuwe activiteiten door de Ouderraad (zoals de klusjesdag, de eindejaars-kaartjesactie, de winter- of lentewandeling, de boekenbeurs, de fuif, een quiz, de ontbijtactie, catering bij het schoolfeest, …) / voor de meeste activiteiten wordt er in kleine werkgroepen apart samengezeten en voorbereid
  • ondersteuning door de Ouderraad in activiteiten van de school (zoals koffie voor ouders en grootouders op Sinterklaasdag, klusdag, kerstmarkt …)

ook nieuwe ideeën zijn steeds welkom

Een deel van onze activiteiten zijn lucratief. Met de opbrengst daarvan beogen we elk jaar een welbepaald tastbaar project te sponsoren. In het verleden konden we zo de aankoop van de klimmuur, het nieuwe kleuterspeeltuig, de voetbalgoals en spelmateriaal voor de spelovan mee financieren. Meer info hierover vind je bij Ouderraad > Realisaties.

De Ouderraad overstijgt individuele problemen met eigen kinderen en leerkrachten. Deze worden best besproken met de leerkrachten zelf of met de directie. De Ouderraad kan eventueel wel gevraagd worden om te bemiddelen tussen ouders en de school.

Wat kan jij doen

Word actief lid van de Ouderraad als denk-ouder! We vergaderen een 6-tal keer per schooljaar en werken daar aan de organisatie van de verschillende activiteiten, geven input aan de school en krijgen informatie over de werking van de school. Als je deel uitmaakt van een werkgroep voor een activiteit komt je met die werkgroep enkele malen samen om de activiteit uit te werken.

Word doe-ouder! Misschien heb je geen tijd of zin om naar vergaderingen te komen maar kun je af en toe wel eens meehelpen bij een activiteit. Dan verwelkomen we je graag als doe-ouder. We nodigen je dan telkens uit via email wanneer we hulp nodig hebben. Je beslist op dat moment zelf of je al dan niet kan meehelpen.

Interesse? Stuur ons een mailtje naar: ouderraad@basisschoolcrombeen.be

Word steun-ouder! Wil je de Ouderraad en haar jaarproject ten behoeve van de kinderen op school mee financieel steunen, dan kan je massaal inschrijven voor onze lucratieve acties (vb. kaas- en wijnavond, boekenbeurs, …) en/of nu reeds storten op het rekeningnummer van de Ouderraad: BE51 0011 9712 2062.

Contacteer ons