Participatie

Onze partners

Leerlingenraad
De leerlingenraad is samengesteld uit kinderen van de 4de tem 6de leerjaar. Ze organiseren samen activiteiten, bespreken struikelblokken en vernieuwingen op onze school.

Ouderraad
De ouder is een groep ouders die zich inzet om de school te ondersteunen bij tal van activiteiten.

Schoolraad
De schoolraad is een wettelijk overlegorgaan dat bestaat uit een afvaardiging van de ouderraad, een afvaardiging van de lokale gemeenschap en een pedagogische raad met een afvaardiging van de leerkrachten. De schoolraad vergadert minstens driemaal per jaar.

Contacteer ons