Zorg

Klasleerkracht

Zorg begint bij preventie. Daarom is ons klasmanagement gebouwd op een gedifferentieerde werking. Door elke klasleerkracht wordt een kind-volgsysteem bijgehouden a.d.h.v. regelmatige observaties, toetsen en kijkwijzers.

Zorgleerkracht

De zorgleerkracht begeleidt kinderen met specifieke noden. Dit kan in de klas of in groepen op het niveau van de kinderen.
De zorgcoördinator bewaakt en ondersteunt het geheel.

Zorgteam

Bij specifieke problemen kan een zorgteam georganiseerd worden. Hierbij komen de zorgcoördinator, zorgleerkracht, de klasleerkracht, de CLB-medewerker, de ouders en eventueel de directie samen om in onderling overleg de situatie te bespreken en een gezamenlijke strategie te bepalen.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) werkt nauw samen met de school bij de begeleiding van alle leerlingen. Het CLB heeft drie verplichte opdrachten vanuit de overheid:

  • Medische onderzoeken
  • Tussenkomsten bij besmettelijke ziekten
  • Begeleiding bij spijbelen

Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen op het CLB beroep doen voor informatie, advies en begeleiding op volgende vier domeinen:

  • Leren en studeren
  • Studiekeuze
  • Preventieve gezondheidszorg
  • Socio-emotionele ontwikkeling

Het CLB werkt op vraag. Dit wil zeggen dat iedereen het initiatief mag nemen om de CLB-medewerkers te contacteren. Meer informatie over het CLB en wie te contacteren vindt u hieronder.

Externe zorgverleners

Onze school staat in nauw contact met therapeuten en revalidatiecentra.  Zij bieden, in overleg met de leerkrachten en ouders, hulp aan kinderen met leerproblemen, buitenschoolse ergo-, psycho – en logotherapie.

Contacteer ons